top of page
(1920 x 1080) Future School Festival KV.pptx (6).png

SINGAPORE-VIỆT NAM

LỄ HỘI TRƯỜNG TƯƠNG LAI

2023

đã cắt-cắt-SGN_HORIZONTAL-LOGO_RED-300x205-1.webp
Logo trường Lato__Reactor 2020 (Đen).png
SGN-01-Cuộc thi Logo .png

Lễ hội Trường học Tương lai Singapore-Việt Nam là một sự kiện và lễ hội trực tiếp nhằm giới thiệu các công ty khởi nghiệp về công nghệ giáo dục từ cả Singapore và Việt Nam.  Lễ hội được tổ chức kết hợp với Kỷ niệm 50 năm quan hệ song phương và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược giữa Singapore và Việt Nam (“50-10”). 

bottom of page